Algemene voorwaarden

Welkom bij voucherspedia.coupons!

Acceptatie van voorwaarden

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van Voucherspedia's Website, te vinden op https://voucherspedia.coupons/.

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf het niet gebruiken voucherspedia.coupons als u niet akkoord gaat met het nemen van alle algemene voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Let op en alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die hierop inlogt website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons" verwijzen naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant en onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de noodzakelijke betaling om het proces van onze bijstand aan de Klant op de voor de klant meest geschikte wijze uit te voeren uitdrukkelijke doel om tegemoet te komen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de door het Bedrijf aangegeven diensten diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van af. Elk gebruik van het bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, zijn als uitwisselbaar beschouwd en daarom als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door naar voucherspedia.coupons te gaan, u heeft ingestemd met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Voucherspedia.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies zodat wij bij elk bezoek de gebruikersgegevens kunnen ophalen. Door onze website worden cookies gebruikt om de functionaliteit van bepaalde onderdelen makkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook gebruikmaken van koekjes.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Voucherspedia en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op voucherspedia.coupons. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hiertoe toegang krijgen via voucherspedia.coupons voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de beperkingen vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

Je mag het volgende niet doen:

Privacybeleid

Uw gebruik van de website valt ook onder ons privacybeleid, dat u kunt vinden Privacybeleid

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als zij hyperlinken naar de Websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve werving van non-profitorganisaties en liefdadigheidswinkels winkelcentra en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die geen hyperlinks naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen zo linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
 • communitysites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportals;
 • accountants-, advocaten- en advieskantoren; en
 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link niet zou bestaan ervoor zorgen dat we ongunstig overkomen op onszelf of op onze erkende bedrijven; (b) de organisatie doet dat geen negatieve gegevens bij ons hebben; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Voucherspedia; en (d) de link bevindt zich in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier bestaat bedrieglijk; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik van onze bedrijfsnaam
 • Door gebruik te maken van de uniforme bronlocator waaraan is gekoppeld
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.
 • Het gebruik van het logo van Voucherspedia of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • beperk onze of uw aansprakelijkheid op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit al onze of uw aansprakelijkheid uit die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze sectie worden uiteengezet disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden onder de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en wegens schending daarvan wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden kosten, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Beperking van aansprakelijkheid

Voucherspedia.coupons is niet aansprakelijk voor enige directe, indirect, incidenteel, gevolgschade of punitieve schadevergoeding die voortvloeit uit uw gebruik van de Website.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Website op elk gewenst moment en voor elk gewenst moment te beëindigen of op te schorten reden zonder voorafgaande kennisgeving.

Wijzigingen in de voorwaarden

Voucherspedia.coupons behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen of deze Voorwaarden op elk moment bijwerken. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst Website.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].